Tväsäcken

”Definitionen av galenskap är att upprepa samma
beteende men förvänta sig ett annat resultat”