N Östlunds El AB

N Östlund El AB i Gryt arbetar med installationer och underhållsarbete inom el, datakommunikation och telefoni. Kunderna finns inom privata och offentliga företag samt förvaltningar och privatpersoner. Utför mycket arbeten i skärgården.

Besöksadress:
Skogsbackavägen 5,
610 42 Gryt

Telefon: 070-296 88 88
Fax: 0123-40181